Het gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers in Elst

Het Cuneragilde schenkt elk boekjaar een groot deel van haar “winst” aan goede, historische doelen in de gemeente Rhenen. Zo is de Statenbijbel van de Cunerakerk gerestaureerd, de aanschaf van een vitrine in de Gedachteniskerk gefinancierd en de aankoop van stukken voor het museum het “Rondeel” mogelijk gemaakt. Vorig jaar …