Beiaard

Het Cuneragilde is in 2000 ontstaan als een werkgroep van het VVV. Ons doel is om het culturele erfgoed van Rhenen zichtbaar te maken voor bewoners en toeristen. Dat doen we door diverse rondleidingen te geven en gedurende het zomerseizoen de Cunerakerk voor bezoek open te stellen. Bij de rondleidingen aan jong en oud zijn ca. 50 vrijwilligers betrokken. In 2007 is “het Cuneragilde” een zelfstandige rechtspersoon geworden: de “Stichting Cuneragilde Rhenen”.
Vrijwilligers en bestuurders van het Cuneragilde ontvangen geen vergoeding voor hun inspanningen.

In artikel 2 van de statuten worden de doelstellingen als volgt omschreven:

 • het verwerven en verzorgen van informatie over de historie en cultuur van Rhenen ten hoeve van bewoners, toeristen en andere belangstellenden;
 • het ondersteunen van cultuurhistorische instellingen in Rhenen en/of cultuurhistorische projecten;
 • het overdragen van kennis en ervaring op een breed maatschappelijk terrein, het geven van informatie en het geven van advies aan personen, groepen en instanties;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Inkomsten uit rondleidingen besteedt het Cuneragilde aan goede doelen die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het Rhenens Cultureel erfgoed, zoals:

 • handmatige bespeling van de beiaard
 • restauratie Cunerakerk / Doksaal
 • Vitrinekast in de RK Gedachteniskerk
 • etc.

Het Cuneragilde is niet-kerkelijk gebonden. Wel onderhouden we goede contacten met het bestuur van de PGR (eigenaar van de Cunerakerk) over de openstelling van en rondleidingen in de Cunerakerk. Daarnaast verzorgen we rondleidingen in de Gedachteniskerk. Beide gebouwen zijn onderdeel van de Rhenense geschiedenis en behoren tot ons Rhenens cultureel erfgoed.

In 2016 heeft het Stichtingsbestuur een intentieverklaring getekend met de Stichting Beiaard Cuneratoren (SBC). Een stichting met donateurs, liefhebbers van beiaardmuziek.

De SBC is eind 2016 geliquideerd. Het Cuneragilde heeft haar taken overgenomen. Dat betekent in praktijk dat de PR en financiering van de handmatige bespelingen van de unieke “van Bergen Beiaard” door het Cuneragilde wordt overgenomen van de SBC. Naast de reguliere fondsen werving uit inkomsten van rondleidingen heeft het Cuneragilde dus sinds 2016 ook donateurs. Donaties kunnen specifiek voor de bespeling van de beiaard aangemerkt worden.

Tenminste 3x per jaar wordt een digitale nieuwsbrief, het Gildenieuws, per mail verzonden aan de vrijwilligers en donateurs.

Het Cuneragilde beperkt zich in eerste instantie tot het rondleiden/gidsen van belangstellenden en groepen. Publicaties, het maken van wandel- en fietsroutes en dergelijke laten we graag over aan andere organisaties. Natuurlijk werken wij wel samen met diverse Rhenense organisaties:

 • het stadsmuseum Rhenen en het VVV
 • de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen
 • Cultuurplatform Rhenen
 • Stichting Slag om de Grebbeberg
 • Stichting de Greb
 • Stichting Open Monumenten Dag
 • Comité Koningsdag
 • Cuneradag