Beiaard Cuneratoren

In de imposante Cuneratoren bevindt zich een carillon ook wel een beiaard genoemd. Een beiaard is een belangrijke sfeermaker in iedere middeleeuwse stadskern. De beiaard in de Cuneratoren bestaat uit 47 kleinere en grotere klokken en kan automatisch bespeeld worden, maar een handmatige bespeling door een beiaardier is een cultureel erfgoed.

Historie Rhenense beiaard
In 1492 werd begonnen met de bouw van de Cuneratoren. De gelden werden bijeengebracht door de duizenden bedevaartgangers die Rhenen bezochten. De oudste luidklokken werden in ongeveer 1520 gegoten. In 1555 leverde de Utrechtse gieter Jan Tolhuis de eerste beiaardklokken. Later volgen er nog enkele uitbreidingen.

Bij de torenbrand van 1897 ging vrijwel alles verloren. In 1933 wordt een nieuwe beiaard aangeschaft van 26 klokken bij de firma Van Bergen in Heiligerlee. In 1943 verdwijnt deze beiaard in de smeltkroes van de Duitse bezetter. In 1958 hebben de burgerij en het stadsbestuur voldoende gelden bijeengebracht om een beiaard van 44 klokken bij Van Bergen te laten gieten. In 1555 leverde de Utrechtse gieter Jan Tolhuis de Paulusklok.  Met de 2 Eijsboutsklokken uit 1953 telt de Cuneratoren nu 47 klokken.

Automatisch spel
De beiaard is nog dagelijks te horen: één minuut vóór het hele en het halve uur. Dit wijsje komt tot stand door middel van een computer die de Electro hamers aan de buitenzijde van de klokken aanstuurt: een soort speeldoos met klokken. De klank is vrij monotoon.

Het handspel
Het handspel maakt gebruik van een geheel andere techniek. De handbespeling gebeurt vanuit een cabine, waarin een soort toetsenbord staat, het zgn. stokkenklavier. De stokken zijn d.m.v. ijzerdraden verbonden met de klepels in de klokken. Hierdoor kan de beiaardier hard en zacht spelen, nuances aanbrengen e.d. Kortom: er komt levende en afwisselende muziek uit de toren.

De klokkengieter
Rhenense beiaard is nog de enige werkende beiaard met “van Bergen”klokken en speeltafel.

De beiaardier
Klaas R.R. de Haan, studeerde orgel en kerkmuziek aan de conservatoria van Leeuwarden en Utrecht. In 1997 behaalde hij het diploma UM aan de Ned. Beiaardschool te Amersfoort, waar hij studeerde bij Arie Abbenes en Bernard Winsemius. In datzelfde jaar won hij de 1ste prijs van het Internationaal Beiaardconcours te Groningen.

Ter nagedachtenis van het overlijden van de Italiaanse componist Ennio Morricone is door Klaas de Haan het titelnummer van de film “Once Upon a time in de West” gearrangeerd en gespeeld op zaterdag 11 juli 2020. Martijn Clemenkowf maakte daarvan muziek opname en zorgde daarbij voor prachtige beelden van de Cuneratoren.


In augustus 2021 worden er op de zaterdagen tussen 16.00 en 17.00 uur in totaal 5 beiaardconcerten gegeven op de beiaard van de Cuneratoren. Voor meer informatie hierover klikt u hier.

Stichting Cuneragilde Rhenen heeft in 2017 de zorg en activiteiten voor de beiaard overgenomen van de Stichting Beiaard Cuneratoren (SBC). Het jaar 2018 was het eerste volledige jaar dat de handmatige bespeling van de beiaard door het Cuneragilde is geregeld. Het bestuur van de Stichting Cuneragilde Rhenen dankt allen die hebben bijgedragen om dit mogelijk te maken.
Wilt u ook een bijdrage leveren om de beiaard in de Cuneratoren handmatig te laten bespelen? Dat kan door door uw bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL19 RABO 0147 3226 34 t.n.v. Stichting Cuneragilde Rhenen.

Beleidsvoornemen 2021 is doorgaan met de beiaard onder de aandacht van bevolking en toeristen te brengen en het aantal bespelingen te handhaven. Dat is minimaal een wekelijkse bespeling en op de tweede en vierde zaterdag

Terug naar het overzicht