Het gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers in Elst

Het Cuneragilde schenkt elk boekjaar een groot deel van haar “winst” aan goede, historische doelen in de gemeente Rhenen.

Zo is de Statenbijbel van de Cunerakerk gerestaureerd, de aanschaf van een vitrine in de Gedachteniskerk gefinancierd en de aankoop van stukken voor het museum het “Rondeel” mogelijk gemaakt.

Vorig jaar is besloten het gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers in Elst uit te kiezen. Het gedenkteken bevindt zich aan de Tabaksweg tegenover de ingang van het Multifunctioneel gebouw “Het Bestegoed”.

Op het gedenkteken staat de tekst “Voor hen die vielen 1940 – heden”. Het Cuneragilde heeft aan de Werkgroep Elst & Remmerden van de HVOR voorgesteld op het gedenkteken plaquettes met namen van gesneuvelde militairen en omgekomen burgers aan te brengen.

De werkgroep vond dat een geweldig voorstel en is voortvarend met een speciale werkgroep aan de slag gegaan. Er is gekozen voor drie plaquettes: een plaquette voor in Elst gesneuvelde geallieerde militairen, een plaquette voor gesneuvelde Nederlandse militairen en een plaquette voor door oorlogshandelingen omgekomen burgers.

Op 4 mei is de plaquette van de gesneuvelde geallieerde militairen op de zuil bevestigd. De twee andere plaquettes volgen in de loop van het komend jaar.