Open monumentendag

Op de 2e zaterdag in september is ook dit jaar weer de jaarlijkse Open Monumenten Dag georganiseerd.

Het Cuneragilde zorgt voor:

De algemene organisatie van de Open Monumentendag is dit jaar in handen van het Cultuurplatform Rhenen. Ruim voor september zullen de details van die dag op deze site vermeld worden

 

Het tweede weekend van september is het Open Monumenten Dag (OMD). In Rhenen valt dat in de oneven jaren (2015 / 2017 / 2019) gedeeltelijk samen met de ‘open atelier route’. In 2016 hebben een aantal Rhenense kunstenaars geëxposeerd in de Cunerakerk. In 2018 is er geen open atelier route, maar wil de organisatie van OMD wederom een aantal Rhenense kunstenaars gelegenheid geven om op Open Monumenten Dag te exposeren in de Cunerakerk.  Aan deze  kunstenaars is gevraagd om op deze dag door hen gemaakt werk te exposeren dat door Cunera geïnspireerd is.

Door de voorzitter van het Cuneragilde is een document gemaakt met een aantal handvatten voor dit verzoek. Het is was niet de bedoeling  om een volledig overzicht te geven en deze bijdrage vormt ook niet een samenhangend verhaal. Het zijn losse notities over aspecten van het Cunera-verhaal. Deels speculatief, maar zeker ook voor anderen interessant om eens door te lezen. Het document kunt u hier downloaden.