Openstelling en rondleiding Cunerakerk

Na de grote stadsbrand in 1400 werd de Cunerakerk in laatgotische stijl herbouwd. Dankzij schenkingen en andere inkomsten (aflaten en pelgrimstekens) van bedevaartgangers werd het mogelijk om de huidige (hallen) kerk te bouwen (1400 – 1475) in laat-Gotische stijl.
In het midden van de 15e eeuw werd Rhenen een druk bezocht pelgrimsoord, met Cunera als centrale figuur.
In de kerk treft u een schitterend zandstenen oksaal galerij uit ± 1550) in renaissancestijl aan. Samen met de rijk gesneden koorbanken met bijbehorende sedilia (priesterzetel) uit 1570 en de oude zijkapel met doopvont, krijgt u een indruk van deze oude bedevaartskerk.

Boekingen voor groepsleidingen o.l.v. een gids bij de VVV Rhenen,  Kerkstraat 1, 3911 LD Rhenen, tel. 031761 23 33 of via info@vvvrhenen.nl. De rondleiding duurt ca 1 1/2 uur.  Kosten €3 pp.   Bij minder dan 5 deelnemers zijn de minimale kosten €15,=

 

Openstelling: Vanaf 27 juni 2018 is de kerk op woensdag t/m zaterdagmiddag van 13:00 – 16:30 uur opengesteld voor publiek. Uitzonderingen zijn tijdens huwelijken of begrafenissen in de kerk.
Elke 2e en 4e zaterdag van de maand kunt u om 14.30 uur de Cuneratoren beklimmen onder leiding van een gids.