Openstelling en rondleiding Cunerakerk

Na de grote stadsbrand in 1400 werd de Cunerakerk in laatgotische stijl herbouwd. Dankzij schenkingen en andere inkomsten (aflaten en pelgrimstekens) van bedevaartgangers werd het mogelijk om de huidige (hallen) kerk te bouwen (1400 – 1475) in laat-Gotische stijl.
In het midden van de 15e eeuw werd Rhenen een druk bezocht pelgrimsoord, met Cunera als centrale figuur.
In de kerk treft u een schitterend zandstenen doksaal uit ± 1550) in renaissancestijl aan. Samen met de rijk gesneden koorbanken met bijbehorende sedilia (priesterzetel) uit 1570 en de oude zijkapel met doopvont, krijgt u een indruk van deze oude bedevaartskerk.

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn wij ook genoodzaakte onze activiteiten waaronder de rondleidingen maar ook de openstelling van de Cunerakerk aan te passen. Vanaf 1 juli 2020 zal de Cunerakerk regelmatig voor het publiek toegankelijk zijn. In de agenda kunt u zien wanneer de kerk dit seizoen geopend is;

Boekingen voor groepsleidingen o.l.v. een gids bij de VVV Rhenen, Markt 20, 3911 LJ Rhenen. (ingang is op de Kerkstraat, net om de hoek van de Markt). Telefoon 0317- 612333, email is: vvv@stadsmuseumrhenen.nl