Bestuur

Voorzitter: Tom Leker
Secretariaat: Theo Peek
Vogelenzang 35/2
3911 AR Rhenen
tel. 0317 – 61 40 8787
(uitsluitend voor bestuurlijke zaken)
2e secretaris en bestuurslid Ans Pilkes-van Delft
Penningmeester: Ton Dijkstra
PR en Communicatie: Willy Hoorn-de Vries

Het bestuur is te bereiken via info@cuneragilde.nl.

Voor rondleidingen kunt u contact opnemen met het VVV, Kerkstraat 1, 3911 LD Rhenen,
tel. 031761 23 33 of via info@vvvrhenen.nl.

NL19 RABO 0147 3226 34 t.n.v. Stichting Cuneragilde Rhenen
KVK nummer 30247504, RSIN/fiscaalnummer 819984310
De Stichting Cuneragilde Rhenen is een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI