Donateur worden

Het Cuneragilde is een vrijwilligersorganisatie in Rhenen die zich richt op het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorie van de stad. Ondanks dat het een kleine stad betreft, bezit het veel monumenten en locaties met een grote cultuurhistorische betekenis.

Een belangrijk onderdeel hiervan is de beiaard van de Cuneratoren.

Deze zware beiaard telt 47 klokken. De oudste klok stamt uit 1555. De beiaard cultuur is opgenomen in de werelderfgoed lijst van UNESCO als “ immaterieel cultureel erfgoed”.  Dat betekent dat het instrument, het luiden, de tijd aanduiding én de handmatige bespeling beschermd zijn. De toren en de beiaard zijn eigendom van de gemeente Rhenen. Het Cuneragilde verzorgt de complete invulling van de handmatige bespelingen van deze beiaard.
Jaarlijks zijn er ca. 70 beiaard bespelingen. De wens is dit aantal te verhogen. Naast onze vaste beiaardier kennen wij de beiaardconcerten waarbij diverse beiaardiers uit binnen- en buitenland als gast beiaardier optreden.
Het Cuneragilde ondersteunt drie leerlingen in de opleiding tot beiaardier door hen de mogelijkheid te bieden tot regelmatige stage bespelingen waarmee het Cuneragilde ook werkt aan het veiligstellen van de beiaardcultuur in de toekomst.

Dit laten bespelen kost veel geld. Geld dat bijeengebracht wordt door de rondleidingen die onze 40 vrijwilligers verzorgen, subsidie van de gemeente en de gelden die wij ontvangen van donateurs.

Mocht u ook een bijdrage willen leveren tot het financieel mogelijk blijven houden van de bespelingen van onze beiaard, kunt u uw gift storten op

IBAN: NL45 RBRB 8837 3719 18 t.n.v. Stichting Cuneragilde Rhenen

Stichting Cuneragilde heeft de culturele ANBI status.

Jaarlijks sturen wij een brief naar onze donateurs met daarin uitgelegd wat we het jaar ervoor hebben kunnen realiseren voor de beiaard en andere wetenswaardigheden hierover. Wilt u als donateur ook deze brief ontvangen, kunt u uw naam en adres per mail zenden naar het mailadres: penningmeester@cuneragilde.nl