Cultuurhistorische wandeling “Op zoek naar de Koningstafel”

Een cultuurhistorische rondwandeling met een gids van het Cuneragilde met als thema: “Op zoek naar de Koningstafel”. Deze wandeling vindt plaats op de Grebbeberg in het gedeelte tussen het Militaire ereveld Grebbeberg en de Rijn.

Veel mensen denken bij het horen van de Grebbeberg aan de meidagen van 1940 waarbij het slecht getrainde Nederlandse leger met oud en slecht materieel in staat bleek, ten koste van honderden doden, een Duitse overmacht 3 dagen tegen te houden. Een heldhaftige en belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse historie.

Daarnaast echter is er over dit gebied meer te vertellen.

Het Cuneragilde verzorgd rondleidingen in dit gebied waarbij aandacht wordt besteed aan de vele interessante wetenswaardigheden van de Grebbeberg. Tijdens de wandeling van ongeveer anderhalf uur nemen de gidsen u mee naar de een na laatste ijstijd waarin onder andere de Utrechtse Heuvelrug – en dus de Grebbeberg- ontstond. Daarnaast is er aandacht voor de natuur in dit gebied waaronder de hakhoutcultuur die ook hier in het verleden te vinden was. Tijdens de wandeling is de kans groot dat u de hier in het wild rondlopende Galloway-runderen gaat tegen komen. Deze krijgen in toenemende mate de gelegenheid om zich te verplaatsen vanaf het natuurgebied “De Blauwe Kamer” dat ten Zuidoosten van de Grebbeberg ligt. Dat gebied wordt bevolkt door een grote vogelpopulatie. De ruïnes van enkele oude gebouwen zijn een ideale plek voor vleermuizen en er komen meer opmerkelijke dieren voor, zoals de ringslang.

De tocht voert ook langs restanten van 2 kazematten (bunkers) die gebruikt zijn in de 2e wereldoorlog.

Uitzicht op de blauwe kamer

U bezoekt de zeer bekende Ringwalburcht  op de Grebbeberg.  Deze Ringwalburcht behoort tot de top 10 van archeologische hoogtepunten van Nederland en waar nog veel mysteries over zijn die nog niet door archeologen beantwoord kunnen worden. De zuidflank van de Grebbeberg is bovendien uitgeroepen tot ‘aardkundig monument’.

Ruïne van de voormalige boswachterswoning bij de Koningstafel

Hoogtepunt van de rondleiding is het plateau waarop zich ook deze Ringwalburcht bevindt. Naast prachtige uitzichten over de Betuwe vindt u hier overblijfselen van wat ooit -als laatste bestemming – een boswachterswoning was. Deze locatie wordt al meer dan een eeuw lang aangeduid met ‘Koningstafel’. Het is de plaats, waar voormalige vorsten konden neerzien op het omliggende land met de voorbij stromende rivier. In oude verhalen wordt ook wel een stenen tafel genoemd, een grote blauwe hardstenen zerk, die op de berg te vinden was.

In feite ontleent de plek haar naam aan Paltsgraaf Frederik V die hier graag uitrustte, na het jagen op de berg. Hij was een keurvorst van het heilige Duitse rijk en was slechts 1 jaar koning van de Bohemen( 1619-1620), een streek in huidige Tsjechië. Nadat hij moest vluchten, kwam hij naar zijn neef , prins Maurits, in Nederland en betrok de voormalige woning van Johan van Oldenbarnevelt in Den Haag. Hierna kwam hij naar Rhenen waar hij in 1630 een paleis liet bouwen dat hier bekend stond als “het Kooningshuys”.