online
We hebben 21 gasten online
zoek
De Stichting Cuneragilde Rhenen is een organisatie zonder winstoogmerk. Alle werkzaamheden worden verricht op basis van vrijwilligheid.
 
Het Cuneragilde werkt nauw samen met de VVV en Museum Het Rondeel. Opgave voor rondleidingen en afspraken met gidsen worden via de VVV geregeld. Hiervoor ontvangt het VVV een vergoeding.
Het resterende deel van de opbrengsten wordt na aftrek van kosten verdeeld over de hieronder genoemde goede doelen.
 
  1. De handmatige bespeling van de beiaard (voorheen Stichting Beiaard Cuneratoren)
  2. Museum Het Rondeel (Stichting Vrienden van Het Rondeel)
  3. Restauratiefonds Cunerakerk
 
Donateurs en nieuwe vrijwilligers voor het Cuneragilde zijn van harte welkom.
Het Cuneragilde heeft de ANBI status, d.w.z. legaten en giften van donateurs zijn aftrekbaar van de belasting.
 
Donateurs zijn belangstellenden die onze activiteiten en goede doelen met een financiële bijdrage willen ondersteunen. U wordt op de hoogte gehouden van alle activiteiten en ontvangt ook uitnodigingen voor excursies naar cultuurhistorische gebouwen in andere steden.
 
Medewerkers werken actief mee aan het Cuneragilde als gids bij rondleidingen of als gastvrouw/gastheer bij de openstelling van de Cunerakerk of als bestuurslid of met de PR ….. 'Vele handen maken het werk licht'.

Laatst aangepast (donderdag, 04 mei 2017 13:27)